Een gelukkig nieuw jaar! En ideeën over zo goed mogelijk werken / werk zoeken

Werkgeluk, leerdoelen, voice dialogue, Rotterdam-Zuid, Singelhek ijs en vogel

Terug van een korte vakantie open ik mijn email en word bedolven onder de goede wensen. Wat heb ik daar nog aan toe te voegen? Misschien een paar losse gedachten en vragen over hoe we ons werk zo goed mogelijk kunnen doen. Of dat werk nu is als werknemer, als werkzoeker of als zelfstandige.

Werkgeluk, leerdoelen, voice dialogue, Rotterdam-Zuid, Singelhek ijs en vogel

Op een zenlezing hoorde ik dat het leven geen zin heeft, maar dat je wel zo goed mogelijk je best moet doen. Wellicht een wat boude stelling, maar wel goed hanteerbaar in de praktijk. Zo doe ik mijn best om een zo goed mogelijke coach te zijn. Om een uitblinker te zijn in wat dan ook, schijnen 10.000 uur bewust oefenen nodig te zijn. Ik heb als coach nog lang geen 10.000 uren gewerkt, hopelijk tellen mijn uren als docent, adviseur, onderzoeker, projectleider ook een beetje mee. Komend jaar hoop ik weer honderden uren toe te kunnen voegen. Wilt u ergens echt goed worden? En hoeveel uren heeft u op dat gebied geoefend?

De 10.000 uren regel gaat over bewust oefenen, daar hoort dus reflectie en opleiding bij. Reflecteren doe ik met behulp van supervisie, intervisie, samen oefenen, cursussen, schrijven, evalueren. Mijn streven is komend jaar meer tijd te nemen om per cliënt (gezamenlijk) te evalueren. De opleiding Voice Dialogue leerde me dat mijn gestructureerde, creatieve zelven goed ontwikkeld zijn, maar mijn behoudende én mijn speelse ikken meer ruimte willen. Dus laat ik komend jaar behoudend door gaan op dezelfde coachingsweg. En mocht ik mezelf weer eens te serieus nemen: herinner me dan aan mijn speelse ik!  Wat zijn uw wensen voor uw eigen reflectie en ontwikkeling?

In de trein rijdend door de sneeuw las ik D.T. Suzuki: bij zen gaat het om concrete ervaringen. Zelfs goedemorgen zeggen is praktisch én diepzinnig. Mij lukt het niet om altijd te doen wat er nu nodig is, op de juiste wijze, voor een cliënt, een collega, een netwerkcontact, een opdrachtgever, een familielid, een vriend(in). En ook dat hoort bij het leven: streven naar het juiste doen en accepteren dat dat helaas lang niet altijd lukt. Wat doet u vandaag, morgen en hoe doet u dat?

Tegelijk zie ik op de arbeidsmarkt de vraag naar harde kennis. Kennis van de sector, van het vak, de techniek, de instrumenten, de werkprocessen. Als coach hou ik bij hoe sociale media werken, hoe werving & selectiebureaus werken, welke eisen opdrachtgevers stellen, etc. Welke kennis vindt u in uw vak nodig?

Naast kennis zijn ook kennissen belangrijk om mijn werk te kunnen doen. Veel mensen hielpen me dit jaar, met mijn website, door te praten met mijn cliënten, door mij te inspireren met hun plannen en resultaten, door samen met mij bijeenkomsten te organiseren, “netwerken” te laten bloeien, door het delen van zachte en harde kennis, etc. Wie wilt u in uw netwerk?   

Wil jij meer werkgeluk?

Je kunt me natuurlijk gewoon bellen, appen, of mailen op 06 2277 0681 of hannekedijkman@newoptions.nl. Je kunt ook meedoen aan de gratis proefsessie die ik regelmatig geef of mijn boek Een 10 voor werkgeluk in vier stappen bestellen:

Is dit interessant voor jouw netwerk?

(zie je geen buttons, verander dan je cookie-instellingen links onder)
Scroll naar top