“De ogen van de ander” gebruiken bij het werk zoeken

Werkgeluk, leerdoelen, voice dialogue, Rotterdam-Zuid, boek De ogen van een ander

Recent verscheen “De ogen van de ander, de sociale bronnen van zelfkennis” van Christien Brinkgreve. Hoewel niet expliciet gericht op werkzoekenden, bevat het veel inspiratie voor hen en hun coaches. In het proces van werk zoeken is zelfkennis belangrijk, meldt Brinkgreve. Ze onderzoekt wat dat “zelf” is, hoe het tot stand komt en hoe we zelfkennis opdoen. Rode draad is dat dit gebeurt in interactie met de ander. Ze maakt gebruik van filosofie, psychologie en vooral sociologie om dit thema te verkennen. 

Werkgeluk, leerdoelen, voice dialogue, Rotterdam-Zuid, boek De ogen van een ander

Opvoeding, opleiding het soort werk dat iemand heeft gedaan, type collega’s, vriendenkring, familieleven, vrije tijd: alles heeft invloed op het zelf en het zelfbeeld. De inzichten in het boeken leggen een grote verantwoordelijkheid bij coaches: zij helpen werkzoekenden om meer zelfkennis op te doen, door coachingsgesprekken, inzet van instrumenten en door hoe zij de cliënt spiegelen. Brinkgreve laat me beseffen hoeveel anderen een rol spelen en dat het daarom zinvol is om ook de rol van anderen aan bod te laten komen in het coachingsproces. Ik noem hier vijf invalshoeken.

Het zelf en ontslag

Ontslag is ingrijpend voor het zelfbeeld, of dit nu gebeurt na een conflict, na een slechte beoordeling of als gevolg van een reorganisatie of de financiële crisis. Ontslagen cliënten zijn dan ook vaak op zoek naar wat dit ontslag werkelijk zegt over henzelf en de ander. Zorgvuldige reflectie en eventueel nieuw (vrijwilligers-)werk kunnen helpen om het gevoel van eigenwaarde te herstellen.

Het is mijn indruk dat het ontslag vooral veel invloed heeft als mensen lange tijd bij één organisatie hebben gewerkt. Mensen hebben zich dan langdurig geïdentificeerd met de organisatie, zijn vergroeid geraakt met hun collega’s. Bij ontslag na meerdere banen kunnen mensen makkelijker zichzelf zien zonder die bepaalde baan bij die bepaalde organisatie.

Wil jij meer werkgeluk?

Je kunt me natuurlijk gewoon bellen, appen, of mailen op 06 2277 0681 of hannekedijkman@newoptions.nl. Je kunt ook meedoen aan de gratis proefsessie die ik regelmatig geef of mijn boek Een 10 voor werkgeluk in vier stappen bestellen:

Is dit interessant voor jouw netwerk?

(zie je geen buttons, verander dan je cookie-instellingen links onder)
Scroll naar top